ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียน
 
Username:
Password:
 
ค้นหารหัสผ่าน
 
 
  
 
   
ตารางเรียน
 
 
 ผลิตสื่อสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 

 
 :: e-Learning ::
 

การเรียนการสอนบนอินเตอร์เน็ต

e-Learning การเรียนการสอนบนอินเตอร์เน็ต  "การเรียนการสอนในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่การเรียนแบบe-Learning" เป็นการเรียนที่อาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนสามารถเรียนจากที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดในด้าน ของสถานที่และเวลา ซึ่งองค์ประกอบของการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องประกอบด้วย?ซอฟท์แวร์ บริหารจัดการการเรียนการสอนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่จะใช้เป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนการสอน?เนื้อหาวิชาที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอล(DigitalContent) สามารถส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นIntranet Extranet และ Internet

 
 
เครือข่ายการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 

<<

      พฤษภาคม 2017

>>

 อา

  จ

  อ

  พ

  พฤ

  ศ

  ส

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31   

ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDSC) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220